Fakulta prírodných vied vydala v edícii Prírodovedec č. 603 zborník študentských vedeckých prác s názvom „Študentská vedecká konferencia 2015“. V zborníku v celkovom rozsahu 389 strán je publikovaných 61 vedeckých prác prezentovaných na  Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK) konanej dňa 15. apríla 2015. Práce boli recenzované odborníkmi v jednotlivých prírodovedných oblastiach – biológia, ekológia a environmentalistika, chémia, geografia a regionálny rozvoj  ako aj v matematike, fyzike a informatike.

Pre väčšinu študentov bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia sú články publikované v zborníku „vedeckou prvotinou“ a veríme, že súčasne budú aj povzbudením do ďalšej vedeckej práce.


Pracovníci Katedry informatiky Martin Drlík, Júlia Tomanová, Martin Cápay a Peter Švec ukončili svoj výskumný pobyt na Herzenovej štátnej pedagogickej univerzite v Petrohrade (HSPU). Prvú informáciu o pobyte sme uverejnili na konci apríla. Základnou vedeckou úlohou pobytu bolo analyzovať a evaluovať úroveň IKT, e-learningu a interkulturálnych vzťahov v jednotlivých participujúcich krajinách. Počas pobytu sa zúčastili viarerých pracovných seminárov s partnermi z Ruska, Poľska, Česka, Španielska a Portugalska a mali možnosť vzájomne analyzovať výsledky dotazníkov, ktoré vypĺňali aj študenti a zamestnanci UKF v Nitre. Výsledkom tejto spolupráce je príprava spoločných vedeckých výstupov v indexovaných vedeckých časopisoch, čím sa posilní publikačná činnosť jednotlivcov aj fakulty. Súčasťou vedeckého programu bola aj aktívna účasť na konferencii "High-tech Information Educational Environment", kde prezentovali príspevok s názvom "Virtual Learning Environment and the Evaluation of E-learning Courses".

Odborný program bol realizovaný najmä stretnutiami s rôznymi predstaviteľmi univerzity. Hostitelia z HSPU zorganizovali pracovné návštevy rektorátu a ostatných fakúlt univerzity. Na stretnutí s prorektorom pre informatizáciu odzneli základné informácie o IT infraštruktúre univerzity. Prorektor HSPU zároveň predstavil aktuálne IT projekty, ktorých cieľom je vybudovanie kvalitnej infraštruktúry, nasedenia cloudových technológií a e-learningu. Pozitívne dojmy zanechala návšteva Fakulty fyziky a hlavne Špecializovaného ústavu fyzikálnych laboratórií. Účastníci projektu sa osobne presvedčili o tom, že skutočná veda nezávisí od prostredia v kancelárii. Na druhej strane, výsledky výskumu majú priamy vplyv na úspešnosť získavania nových záujemcov o štúdium.

Ešte hlbšie dojmy zanechala na pracovnom tíme návšteva Fakulty špeciálnej pedagogiky. Táto fakulta patrí k najstarším fakultám univerzity ako aj celej Ruskej federácie. Špecializuje sa na pomoc študentom so špeciálnymi potrebami, no jej prioritou je pripravovať učiteľov pre prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami. V rámci exkurzie mali účastníci možnosť vyskúšať si nástroje a pomôcky v špecializovaných učebniach a diskutovať so študentmi fakulty.

Hostitelia z HSPU tiež pripravili kvalitný kultúrny a spoločenský program, ktorý sa niesol v duchu osláv ukončenia druhej svetovej vojny. Tím so Slovenska sa tak zúčastnil spomienky a kladenia vencov za učiteľov a výskumníkov z HSPU, ktorí položili svoje životy pri obrane mesta. Súčasťou tejto akcie bol aj koncert pripravený samotnými študentami za účasti národných umelcov.

Samotné mesto Petrohrad sa radí medzi najkrajšie mestá najmä vďaka veľkému množstvu pamiatok, katedrál, múzeí alebo prepychových cárskych sídiel Puškin, Peterhof či Pavlovsk.

Výskumný pobyt bol realizovaný v rámci projektu 7RP IRNet - International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, E-learning and Intercultural Competences (PIRSES-GA-2013-612536). Viac informácií o projekte je dostupných na stránkach projektu.

 

in_the_city church_in_kronstadt bank_bridge conference dpt_of_physics flowers_laying meeting_with_architects meeting_with_dean meeting_with_students meeting_with_vice_rector music_and_it_laboratory00 palace_bridge peterhof presentation_for_students presentation_for_students01 project_meeting01 project_meeting02 salute scientific_exhibition tsarskoe_selo


V spolupráci s Katedrou geografie Univerzity v Berne v Nórsku sa dňa 29. mája 2015 od 11.00 hod. v miestnosti B204 uskutočnila prednáška "Transformácia zo socialistického plánovania na trhovú ekonomiku - vplyvy na poľnohospodársku výrobu a vidiecku krajinu v Estónsku a Lotyšsku" (Transformation from state socialism to market economy - effects on agricultural production and rural landscapes in Estonia and Latvia).

Prednášal prof. Arild Holt-Jensen, emeritný profesor v odbore geografia pôsobiaci na Katedre geografie na Univerzite v Bergene v Nórsku. Vo svojom vedecko-výskumnom zameraní sa venuje problematike transformačných zmien v bývalých socialistických krajinách so zreteľom na agrárny sektor, sídelné štruktúry či zmeny v oblasti kvality života, ktoré publikuje v renomovaných vydavateľstvách a vedeckých časopisoch.


Účastníci diskusie
Účastníci diskusie

Dňa 19. mája 2015 sa v priestoroch Fakulty prírodných vied UKF uskutočnila diskusia organizovaná IUVENTOU (Slovenským inštitútom mládeže) v rámci národného projektu KomPrax o prínosoch neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a možnostiach jeho ďalšej podpory. Diskusie sa zúčastnili zamestnanci Fakulty prírodných vied, Pedagogickej fakulty, NRSK, MsÚ Nitra, ako aj zástupcovia neziskových organizácii a súkromného sektora. Počas dvojhodinového stretnutia boli predstavené národné projekty KomPrax (Kompetencie pre prax) a Praktik (Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou), taktiež aj absolventi vzdelávania KomPrax a výstupy z ich úspešne realizovaných projektov v Nitrianskom regióne.

Jedným z cieľov diskusie bolo predstavenie Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Dokument sa má stať nástrojom, ktorý by túto tému zviditeľnil a prepojil všetkých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie hrá dôležitú úlohu pri výchove mladej generácie.

Kľúčové pre IUVENTU je získať podporu a zapojiť do spolupráce zástupcov za všetky príslušné zainteresované strany, ktoré v príprave a uplatňovaní mladej generácie zohrávajú dôležitú úlohu. Deklarácia ako aj jej podporovatelia budú slávnostne predstavený na veľtrhu KomPrax day v Banskej Bystici dňa 29. mája 2015.

Mgr. Martin Cápay, PhD., PaedDr. Ivana Boboňová, PhD.

IMG_9521 IMG_9522 IMG_9527 IMG_9529 IMG_9532 IMG_9534

 

 


Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.