Členovia VR FPV UKF v Nitre
Členovia VR FPV UKF v Nitre

Dňa 14. 5. 2015 sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF v Nitre uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre s nasledovným programom:

  1. Správa o vedeckovýskumnej činnosti FPV UKF v Nitre za rok 2014
  2. Výročná správa o činnosti FPV UKF v Nitre za rok 2014
  3. Návrh na schválenie školiteľov doktorandského štúdia
  4. Rozličné

Rokovanie otvoril a viedol predseda VR a dekan FPV prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

VR prerokovala:

  • Správu o vedeckovýskumnej činnosti FPV UKF v Nitre za rok 2014
  • Výročnú správu o činnosti FPV UKF v Nitre za rok 2014
  • Materiál: Akademické štandardy na FPV UKF v Nitre.

VR schválila:

  • za školiteľa doktorandského štúdia doc. RNDr. Antona Trníka, PhD., pracovníka Katedry fyziky FPV UKF v Nitre v študijnom odbore 4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika a RNDr. Alenu Gajdošovú, CSc., pracovníčku Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre v študijnom odbore 4.2.5 Zoológia, 4.2.6 Botanika a v študijnom odbore 4.2.3 Molekulárna biológia.

V spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakowe sa dňa 27. mája 2015 od 13.00 hod. v miestnosti B-212 uskutočnila prednáška Neurotoxins in food. Prednášal Dr hab. Grzegorz Formicki, prof. nadzw., ktorý je uznávaným odborníkom na toxokologickú fyziológiu živočíchov a človeka.

Zaoberá sa vplyvom kontaminantov na fyziologické parametre živých organizmov, problematikou kumulácie rizikových látok v orgánoch živočíchov a možnosťami eliminácie negatívnych dôsledkov. K jeho najvýznamnejším výsledkom možno zaradiť popísanie kombinovaného účinku ťažkých kovov a ultrafialového žiarenia na živočíšne organizmy, stanovenie obsahu rizikových prvkov v rôznych orgánoch, či odhalenie distribúcie ťažkých kovov v tkanivách žien s rakovinou prsníka.

Dr hab. Fromicki je absolventom Pedagogickej univerzity v Krakowe, kde pôsobí nepretržite. V súčasnosti je prodekanom Fakulty geografie a biológie a vedúcim Katedry fyziológie živočíchov a toxikológie.


Od 17. apríla 2015 sa Júlia Tomanová, Martin Cápay, Martin Drlík a Peter Švec z Katedy informatiky zúčastňujú výskumného pobytu na Herzenovej štátnej univerzite v Petrohrade ako súčasť 7RP IRNet. Herzenova univerzita bola založená v roku 1797 a patrí medzi prestížne univezity v Ruskej federácii. Je hlavným kultúrnym a vzdelávacím centrom, jedinečným multidisciplinárnym výskumným a vzdelávacím komplexom, ktorý udržiava a rozvíja tie najlepšie akademické a vzdelávacie tradície v Rusku i vo svete. V prvých dňoch pobytu absolvovali pracovníci Katedry informatiky sériu seminárov a stretnutí s vedením a členmi Fakulty informačných technológií. Cieľom pobytu je výskum v oblasti inovatívnych metód vzdelávania a výmena skúseností medzi členskými krajinami EÚ a ostatnými krajinami. V súčasnej dobe pripravujú svoj príspevok na konferenciu International Conference on High Tech Information Environment. Súčasťou pobytu bola aj návšteva univerzitnej knižnice, ktorá má vo svojom 3 miliónovom fonde mnohé historické a unikátne zbierky a prístup do veľkého množstva knižničných databáz. O ďalších aktivitách nás budú pracovníci Katedry informatiky priebežne informovať.

Vstupná hala Herzenovej univerzity v Petrohrade Pracovné stretnutie na Fakulte informačných technológií Návšteva univerzitnej knižnice


Účatsníci konferencie
Účatsníci konferencie

Dňa 15. apríla 2015 sa na Fakulte prírodných vied uskutočnil 1. ročník vedeckého podujatia pre študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia s názvom Študentská vedecká konferencia (ŠVK). Konferenciu otvoril prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.,dekan Fakulty prírodných vied. Po otvorení nasledovala prezentácia študentských vedeckých prác v 6 sekciách: Biológia, Ekológia a environmentalistika, Fyzika-Chémia, Geografia a regionálny rozvoj, Informatika, Matematika. Študenti predložili svoje práce vo forme vedeckých článkov, ktoré boli posúdené recenzentami. Práce boli zároveň verejne prezentované pred hodnotiacimi komisiami. Celkovo bolo prezentovaných 64 vedeckých prác. Komisie vyhodnotili najlepšie práce v jednotlivých sekciách. Na spoločnom vyhodnotení konferencie autori najlepších prác prevzali z rúk dekana FPV diplom a bude im pridelené finančné ocenenie formou štipendia.

Všetky odprezentované práce sú publikované v zborníku recenzovaných príspevkov s názvom „Študentská vedecká konferencia 2015“.

 

 


Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.