Katedra informatiky koordinátorom medzinárodného projektu

Katedra informatiky FPV UKF získala medzinárodný projekt v rámci grantovej schémy Erasmus+ KA203 - Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Cieľom projektu FITPED - Work-based Learning in Future IT Professionals Education (2018-1-SK01-KA203-046382) s rozpočtom 250 000 Eur je návrh a overenie edukačného modelu s využitím vytvorenej inovatívnej  softvérovej platformy, ktorý podporí rozvoj vysokošpecializovaných zručností a kompetencií budúcich IT odborníkov v oblasti vývoja softvéru a spracovania dát.
Model sa zameriava na zvýšenie úrovne výstupných znalostí z úvodných IT predmetov ako nutného predpokladu pre zvýšenie celkovej úrovne štúdia vysokošpecializovaných znalostí a zručností absolventov, ako aj prípravu študentov na celoživotné vzdelávanie aplikáciou prístupov work-based learning (WBL) a problem-based learning (PBL).
Hlavným cieľom konzorcia univerzít a firiem zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Holandska a Španielska je v súlade s prioritami programu Erasmus+ realizovať aktivity, ktoré podporujú inovatívne metódy vo vzdelávaní, vytvárajú a rozvíjajú digitálne vzdelávacie materiály a nástroje. Implementovaný edukačný model bude postavený na inovatívnej kombinácii prínosov mikrolearningu a automatizovaného hodnotenia programového kódu s cieľom zabezpečiť interaktivitu a poskytovanie okamžitej spätnej väzby študentom. Zároveň, úzke prepojenie s WBL pripraví študentov na riešenie projektov z praxe a rozvinie pripravenosť študentov pre celoživotné vzdelávanie. 
Primárnou cieľovou skupinou projektu sú študenti IT odborov akreditovaných študijných programov vysokých škôl. Do aktivít projektu budú študenti kontinuálne zapojení implementáciou inovácií do vzdelávania. Zvláštna pozornosť bude venovaná zapojeniu študentov doktorandského štúdia partnerských  univerzít s cieľom pripraviť ich na prácu učiteľa, a zároveň im umožniť získať skúsenosti v práci v medzinárodnom projektovom tíme.
V krátkodobom horizonte projekt predpokladá, že vytvorená platforma umožní využívanie inovatívnych prostriedkov vzdelávania, čím sa zvýši kvalita prípravy a zníži percento študentov ohrozených vzdelávacím neúspechom a predčasne končiacich štúdium. Zapojení študenti súčasne dosiahnu lepšie klasifikačné hodnotenie. V dlhodobom horizonte projekt predpokladá vyššiu úroveň IT vedomostí a zručností pre pracovný trh a lepšiu pripravenosť absolventov na celoživotné vzdelávanie.
Podrobnejšie informácie o projekte, realizovaných aktivitách, pracovných stretnutiach, multiplikačných podujatiach a ďalších výstupoch projektu budú v krátkom čase dostupné na stránke www.fitped.eu.
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.