Medzinárodná spolupráca s Mendelovou univerzitou

UKF zastúpená jej rektorom, prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., a Mendelova univerzita v Brne zastúpená jej rektorkou, prof. Ing. Danuši Nerudovou, PhD., podpísali bilaterálnu dohodu o medzinárodnej spolupráci.
Zmluvné strany sa dohodli na rozvoji spolupráce v oblasti vzdelávania a vedy, ktorá bude vzájomne prospešná pre pedagogických zamestnancov, výskumných pracovníkov a študentov oboch univerzít a to prostredníctvom:

  1. Výmenných pobytov pedagogických a výskumných pracovníkov a študentov
  2. Spoločných vedeckých publikácií a výsledkov v oblasti vedy
  3. Zdokonaľovania učebných materiálov a uplatňovania moderných vyučovacích metód

Podpísaniu bilaterálnej dohody o medzinárodnej spolupráci predchádzala úspešná a dlhodobá spolupráca Fakulty prírodných vied UKF v Nitre realizovaná v rámci pracoviska Katedry informatiky a Katedry ekológie a environmentalistiky.
Katedra informatiky dlhodobo spolupracuje s Ústavom informatiky sídliacom na Prevádzkovo ekonomickej fakulte. Aktívna spolupráca začala pred viac ako desaťročím spoločnou účasťou na medzinárodných konferenciách organizovaných oboma spolupracujúcimi pracoviskami, prípravou odborných publikácií a výmenou pracovníkov v rámci mobilných programov. Následne sa spolupráca rozšírila o účasť pracovníkov oboch pracovísk na obhajobách záverečných prác, dizertačných a habilitačných konaniach. Od roku 2018 je Katedra informatiky FPV UKF v Nitre koordinátorom medzinárodného projektu FITPED (Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046382), ktorého spoluriešiteľom je Ústav informatiky PEF. Obe pracoviská i naďalej spolupracujú na príprave ďalších medzinárodných projektov.
Katedra ekológie a environmentalistiky spolupracuje s pracoviskami Fakulty regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií na príprave a realizácii medzinárodných projektov. Výmena skúseností prebieha formou konferencií a mobilít študentov a pracovníkov KEE FPV UKF v Nitre.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF, doc. Mgr. Martin Drlík, PhD. – prodekan pre vonkajšie vzťahy rozvoj FPV UKF

Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.