Spolupráca s univerzitou v Bhutáne

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prijala 21. októbra 2022 na pôde UKF zástupcov Royal University of Bhutan. Pracovná návšteva sa uskutočnila v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov/Mobilitné projekty vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, projekt číslo 2020-1-SK01-KA107-078059. Na pracovnom stretnutí bol prítomný aj dekan Fakulty prírodných vied a informatiky, prof. RNDr. František Petrovič, PhD., a doc. RNDr. Peter Mederly. PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky FPVaI. Predmetom pracovného stretnutia bolo prerokovanie aktuálnej a budúcej medzinárodnej spolupráce UKF so zahraničnou partnerskou inštitúciou v rámci grantovej schémy Erasmus+ KA107/171 v oblasti prírodných vied. V rámci rokovaní sa prítomní dohodli, že okrem výmenných pobytov pedagógov budú realizované aj dlhodobejšie výmenné pobyty študentov.
Pracovnej návšteve delegácie Kráľovskej univerzity v Bhutáne na UKF predchádzal Erasmus+ KA107 pracovný pobyt zamestnancov Katedry ekológie a environmentalistiky FPVaI, prof. Františka Petroviča (dekan fakulty), prof. Juraja Hreška (vedúci katedry) a doc. Petra Mederlyho v Bhutáne, ktorý sa uskutočnil v termíne 30. septembra až 15. októbra 2022. Mobilita pedagógov bola realizovaná ako kombinovaný výučbovo-tréningový pobyt. Na začiatku pobytu sa uskutočnilo stretnutie zástupcov FPVaI UKF s vicekancelárom Kráľovskej univerzity v Thimpu, na ktorom bol deklarovaný obojstranný záujem o zachovanie a rozšírenie medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami.
Ďalšia časť Erasmus+ pobytu bola venovaná stretnutiam a prednáškam v rámci Paro College of Education a Sherubtse College. Prof. Petrovič, prof. Hreško a doc. Mederly mali možnosť zoznámiť sa s prostredím univerzity, jej zariadeniami, moderným vybavením a dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o špecifikách výučby a výskumu v Bhutáne v oblasti environmentalistiky. Hostiteľom boli prezentované možnosti štúdia na UKF v Nitre so zameraním na štúdium prírodných vied a pedagogiky. V rámci prednášok boli kolegovia v Bhutáne bližšie oboznámení so zameraním výučby, vedy a výskumu na Katedre ekológie a environmentalistiky FPVaI, ako aj s hlavnými environmentálnymi problémami Slovenska a EÚ. Vzhľadom na to, že Slovensko je pre Bhután vzdialená a kultúrne odlišná krajina, kolegovia z Royal Unviersity of Bhutan si so záujmom vypočuli aj stručnú prezentáciu o Slovenskej republike.
Okrem oficiálnych stretnutí na univerzite zamestnanci UKF absolvovali pracovné stretnutie s riaditeľom najväčšieho národného parku v Bhutáne Wangchuck Centennial National Park, s ktorým diskutovali o problematike ochrany prírody a krajiny v Bhutáne a na Slovensku a následne dohodli rámec budúcej spolupráce, ktorá sa môže začať už počas Erasmus+ stáže dvoch doktorandiek Katedry ekológie a environmentalistiky FPVaI na Sherubtse College v letnom semestri AR 2022/2023.
Počas pobytu v Bhutáne prof. Petrovič, prof. Hreško a doc. Mederly navštívili viaceré miesta a oboznámili sa s prekrásnou prírodou, bohatou históriou a kultúrou Bhutánu, pričom zažili aj pohostinnosť miestnych obyvateľov. Hlavný riešiteľ a kontaktná osoba Erasmus+ projektu, doc. Mederly na záver Erasmus+ pobytu skonštatoval: „Snáď sme si domov priviezli aj kúsok ich ´hrubého národného šťastia´, ktoré je alternatívou k nášmu hospodárskemu rastu. Veríme, že vzájomná výmena študentov a pedagógov medzi našimi univerzitami bude úspešne pokračovať aj v ďalšom období. Nasvedčuje tomu aj súčasná trojmesačná stáž dvoch študentov a krátkodobý Erasmus+ incoming výmenný pobyt štyroch pracovníkov Sherubtse College na našej univerzite.“
Úspešnej medzinárodnej spolupráci medzi UKF a Royal University of Bhutan, ktorá výrazne posilňuje medzinárodné renomé UKF a je v súlade so Stratégiou internacionalizácie predchádzala pracovná návšteva Dr. Dorjiho Thinley (President Paro College of Education) a Tsheringa Wandgi (President of Sherubtse College) Royal University of Bhutan, ktorá sa konala 29. novembra 2019 na Fakulte prírodných vied a informatiky.
  • Fotogaléria (Prijatie zástupcov Royal University of Bhutan na UKF, foto: Lubo Balko)
  • Fotogaléria (Návšteva zástupcov UKF v Bhutáne)
Text: doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. RNDr. Peter Mederly, PhD., FPVaI – Katedra ekológie a environmentalistiky
Foto: L. Balko, J. Hreško, F. Petrovič, P. Mederly
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.