Erasmus+ spolupráca s Indiou

Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov/Mobilitné projekty vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, projekt číslo 2020-1-SK01-KA107-078059 podala UKF zastúpená rektorom prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc. Jednou z univerzít, na ktoré bola alokovaná časť sumy v rámci medzinárodnej spolupráce je Chaudhary Charan Singh University v Meerut, India.
K významnému rozšíreniu spolupráce UKF v Nitre s indickými inštitúciami prispeli svojimi aktivitami pracovníci Pedagogickej fakulty UKF a Fakulty prírodných vied a informatiky UKF prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., prof. RNDr. Daša Munková, PhD., a prof. RNDr. Michal Munk, PhD. Uvedená trojica pedagógov UKF sa počas svojej návštevy na Chaudhary Charan Singh University v Meerute zúčastnila medzinárodnej konferencie Social Justice in International Perspective (vyžiadané vystúpenia Effort of the Slovak Republic to Contribute to Elimination of Human Injustice by Means of Integration of Ukrainian Pupils and Students into the Slovak System of Education, Language Justice a Artificial Intelligence and Social Justice) a na medzinárodnom sympóziu Teacher Education in India and Slovakia, do ktorého boli so svojimi prednáškami Teacher training in Slovakia, Machine Translation in Education a Artificial Intelligence in Context of Education zaradení ako hlavní prednášajúci. Chaudhary Charan Singh University v Meerute patrí medzi špičkové univerzity v Indii, čoho dôkazom je získanie najvyššieho hodnotenia A++, ktoré udeľuje vysokoškolským inštitúciám Národný hodnotiaci a akreditačný úrad (NAAC).

Okrem vzájomnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania uvedená trojica reprezentantov UKF v Nitre diskutovala s predstaviteľom vládnej organizácie DRDO Shailendrom Jaiswalom o možnostiach vzájomnej spolupráce medzi univerzitami a priemyselným odvetvím na Slovensku a v Indii.
V rámci uvedených podujatí boli prezentované aj publikačné výsledky vzájomnej slovensko-indickej vedecko-výskumnej spolupráce, a to knižné publikácie:
Anna Sandanusová a kol.: Reflexia aktuálnych poznatkov o kompetenciách učiteľa (kap. 11, s. 219 – 240, Pradeep Kumar Misra: Politika a postupy hodnotenia učiteľov v Indii). Praha: Verbum, 2018. ISBN 978-80-87800-48-5. (Publikačný výstup projektu APVV 14-0446 Ho-Ku Hodnotenie kompetencií učiteľa, doba riešenia: 01. 07. 2015 – 30. 06. 2019, koordinátor projektu: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.)
a Kaushik Kumar (Ed.): Engineering Pedagogy Towards Outcome-Based Education (kap. 8, s. 121 – 136, Alena Hašková – Peter Kuna – Miloš Palaj: Information Transfer in Education: Case Study Based on Teaching Lowcost Control Unit Programming), Taylor & Francis Group, LLC, 2023. ISBN: 978-0-367-53743-2 (hbk), 978-0-367-53745-6 (pbk), 978-1-003-08316-0 (ebk). DOI: 10.1201/9781003083160.
K rozširovaniu spolupráce s Chaudhary Charan Singh University v Meerute by mala prispieť aj návšteva dekana Pedagogickej fakulty CCS University na UKF v Nitre, ktorá by sa mala realizovať ešte v tomto akademickom roku. V širších dimenziách k rozširovaniu spolupráce s Indiou by mohli prispieť aj výsledky rokovaní delegácie UKF v Nitre s prof. Pradeepom Kumarom Misrom, riaditeľom Centre for Policy Research in Higher Education, National Institute of Education Planning and Administration v New Delhi.

Akademickým prínosom týchto Erasmus+ medzinárodných mobilít je významná internacionalizácia UKF v Nitre v súlade so Stratégiou internacionalizácie univerzity a partnerskej vysokej školy v Indii, aplikovanie získaných poznatkov v rámci dobrej praxe v zahraničí s cieľom modernizovať obe inštitúcie, spoločné medzinárodné publikácie, rozvoj pedagogických zručností účastníkov mobilít, zvýšenie ich kvalifikačného portfólia, ako aj prijať odborníkov zo zahraničia a ich odborné prednášky pre študentov a zamestnancov UKF.
Text a foto: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PF – Katedra techniky a informačných technológií
 
Image
Image
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.