Publikácia k 30. výročiu fakulty

Pri príležitosti 30. výročia Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre uzrela svetlo sveta aj rovnomenná, vyše dvestostranová publikácia mapujúca jej doterajší vývoj. Jej uvedenie do života sa uskutočnilo 13. decembra 2023 v prítomnosti dekana prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., prodekana doc. Mgr. Martina Drlíka, PhD., prodekana doc. RNDr. Dušana Valla, PhD., ako aj spolueditorov RNDr. Hildy Kramárekovej, PhD. a prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martina Boltižiara, PhD. Vzácnymi hosťami boli doterajší dekani fakulty, dr. h. c. prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe vydávania tohto typu publikácií nielen pre zanechanie „stopy“ života fakulty pre ďalšie generácie, ale aj pre zachovanie dejinného pohľadu na stav fakulty v príslušnom období jej vývoja, ktorý je potrebné vnímať v dobovom kontexte. Spomínali na neľahké začiatky kreovania fakulty, významné udalosti v jej existencii,  identifikovali dôležité rozhodnutia vedúcich osobností, ktoré zásadným spôsobom určili smerovanie fakulty. Nevyhli sa ani nostalgickým návratom v podobe osobných spomienok. Možno konštatovať, že fakulta za 30 rokov svojej existencie preukázala, že patrí medzi základné piliere univerzity, pričom nadviazala na dlhoročnú tradíciu prípravy učiteľov prírodovedných predmetov biológie, fyziky, geografie, chémie či matematiky, ktoré sa vyučovali už od začiatku vzniku Pedagogického inštitútu v Nitre v roku 1959.

Kniha voľne nadväzuje na doteraz vydané publikácie venované 10. a 20. výročiu fakulty z rokov 2003 a 2013. Podáva pohľad nielen do histórie a na prelomové obdobia, ale aj na úspechy – či už v pedagogickej a vedeckovýskumnej práci, ale aj v oblasti popularizácie a spolupráce s praxou. V závere sa venuje ďalšiemu smerovaniu fakulty v domácom i medzinárodnom akademickom prostredí. Osobitný zreteľ bol venovaný jednotlivým pracoviskám fakulty, ich historickým koreňom, personálnemu vývoju ako aj pedagogickým, vedeckovýskumným či popularizačným aktivitám. Text je doplnený tabuľkami, grafmi i bohatou fotodokumentáciou, ktorá sprítomňuje históriu i súčasnosť. Grafickej stránky publikácie sa úspešne zhostil Bc. Ľubomír Balko. 

Publikácia je venovaná všetkým, ktorí stáli pri zrode fakulty, minulým, súčasným i budúcim študentom, jej pracovníkom a podporovateľom. K dispozícii je okrem fyzického výtlačku aj v  elektronickej verzii na webovom sídle fakulty. Umožňuje informácie nielen využívať, ale aj aktualizovať či dopĺňať, a byť tak zdrojom informácií pre budúce bádanie.

Text:  prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

Foto: Bc. Ľubomír Balko, R – Oddelenie médií

Uverejnené 19.12.2023

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.