90-ročný jubilant - Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc. –

Na sklonku minulého roka, len pár dní pred Vianocami sme si pripomenuli krásne životné jubileum profesora FPVaI Štefana Hrašku. Pán prof. Hraška patrí medzi neprehliadnuteľné osobnosti našej fakulty a tiež univerzity.  Svoje významné vedecko-odborné a pedagogické skúsenosti začal uplatňovať na našom pracovisku od r. 1994, po predošlom pôsobení na VŠP v Nitre vo funkcii vedúceho Katedry šľachtenia a ochrany rastlín a prorektora a tiež  na Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch, kde pôsobil vo funkcii riaditeľa. Bol výraznou osobnosťou Katedry botaniky a genetiky, uznávaným pedagógom a autoritou pre študentov a spolupracovníkov. S charakteristickým entuziazmom a osobným záujmom nás všetkých povzbudzoval k aktívnosti, nabádal k spolupráci a otvorenosti vo vedecko-pedagogickom prostredí.

Sme nesmierne radi, že môžeme až do súčasnosti zdieľať skúsenosti, vedomosti, vedeckú erudíciu a prehľad p. prof. Hrašku. Veľmi významne sa zaslúžil o etablovanie neučiteľského štúdia biológie na UKF v Nitre, čoho výsledkom je akreditácia všetkých stupňov vzdelávania v tomto odbore, súčasne aj s možnosťou uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie, čím prispel aj vo funkcii predsedu habilitačných a inauguračných komisií ku kvalifikačnému rastu najmä mladých pracovníkov nielen našich biologických katedier, ale aj pracovníkov iných univerzít na Slovensku. Bol taktiež jeden z prvých iniciátorov rozvoja odbornej praxe študentov „neučiteľskej“ Biológie na FPVaI, čo viedlo k rozvoju spolupráce s ústavmi SAV ako aj rezortnými ústavmi pôdohospodárskeho zamerania. Mnohí sme mali tú česť byť účastní na spoločnej tvorbe učebných textov, monografií alebo vedeckých článkov a viacerí súčasní členovia nášho pracoviska boli aj študentmi prof. Hrašku. Nebolo prekvapením, že jeho aktívne pôsobenie v rozvoji medzinárodnej spolupráce nezostalo bez povšimnutia, a v roku 2012 mu bol v aule Pedagogickej univerzity v Krakove udelený čestný doktorát.

Milou náhodou jeho jubilejného roka je aj skutočnosť, že v ankete Slovenka roka 2023 v kategórii zdravotníctvo bola nominovaná aj MUDr. Dagmar Kutnárová, PhD., ktorej školiteľom dizertačnej práce bol práve prof. Hraška.

Deväťdesiatročnému jubilantovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia.

Kolektív KBG

Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.