Pracovný míting európskeho projektu PLUS Change

Katedra ekológie a environmentalistiky FPVaI je riešiteľom medzinárodného výskumného projektu PLUS Change financovaného v rokoch 2023-27 z programu Horizon Europe (základné  informácie o projekte nájdete v správe https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/6022-zahajenie-projektu-horizon-plus-change). Súčasťou projektu je aj Prípadová štúdia Nitra, na ktorej riešení KEE spolupracuje s Mestom Nitra, najmä s Útvarom hlavného architekta. Zameraná je na ďalší proces územného plánovania a udržateľného využívania územia so zohľadnením najväčších výziev súčasnosti – zachovania priaznivej kvality života obyvateľov, avšak v súčinnosti s účinnou ochranou biodiverzity a realizáciou opatrení súvisiacich so zmenou klímy.

24. januára sa v priestoroch Mestského úradu v Nitre uskutočnil prvý míting prípadovej štúdie Nitra, ktorého cieľom bolo informovať prítomných o projekte a prípadovej štúdii – o hlavných  cieľoch, postupe riešenia a úlohách na rok 2024. Okrem toho bola realizovaná „identifikácia stakeholdrov“, v rámci ktorej prítomní zástupcovia zainteresovaných skupín vyjadrili svoj záujem o projekt a možnosti ďalšej spolupráce. V závere sa uskutočnila diskusia o problematike riešenia prípadovej štúdie - najmä o ďalšom postupe prác a miere spolupráce rôznych zainteresovaných strán. 

Na mítingu bolo prítomných 40 účastníkov – okrem riešiteľov a zástupcov rôznych útvarov a odborov Mestského úradu aj zástupcovia orgánov a organizácií štátnej správy, obecnej a regionálnej samosprávy; rozvojových, plánovacích, konzultačných a investičných agentúr a spoločností; vzdelávania a médií; ale aj obhospodarovatelia poľnohospodárskej pôdy a lesov. Míting bol užitočným úvodom do prípadovej štúdie – okrem základných informácií pre účastníkov poskytol riešiteľom viaceré cenné podnety do ďalšej práce a množstvo kontaktov pre spoluprácu a zapojenie širokého spektra odborníkov a dotknutých orgánov a organizácií do riešenia projektu PLUS Change.

Text: Peter Mederly, KEE FPVaI; Jana Nozdrovická, dekanát FPVaI.
Foto: J. Nozdrovická, S. Vaňo.

Image
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.