Unikátny atlas Tatier

V histórii vôbec prvé dielo tohto druhu, týkajúce sa Tatier ako celku – to je publikácia „Atlas Tatier – neživá príroda“. Atlas vznikol aj v spolupráci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, z ktorej na ňom participoval prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.  Jeho vytvorenie si vyžadovalo úzku spoluprácu vyše 100 odborníkov z obidvoch strán hranice. Pri jeho koncipovaní pomohli odborníci z Poľskej spoločnosti priateľov vied o Zemi, zo Správy TANAPu a ŠL TANAPu, ako aj z akademických pracovísk či univerzít.
Atlas Tatier je rozdelený podľa jednotlivých tém do siedmich častí, a to Tatry ako fyzickogeografický región, Klíma, Vodstvo, Geologická stavba a podzemné vody, Reliéf, Pôdy a Typy prírodného prostredia. Témy sú prezentované v 28 samostatne vyberateľných veľkoformátových mapových listoch formátu A1, ktoré boli zoradené od všeobecných po podrobné. Mapy sú v mierke 1:100 000 a detailnejšie mapy aj vo väčších, podrobnejších mierkach. Celkovo atlas obsahuje 82 máp a ďalších 165 ilustrácií. Za zmienku stoja napríklad unikátne 3D vizualizácie podávajúce informáciou o tom, ako asi vyzerali Tatry počas posledného zaľadnenia, kedy dná dolín vypĺňali ľadovce.
Text atlasu je v troch jazykoch – poľsky, slovensky a anglicky. Týka sa to jednak všetkých máp ako aj sprievodného textu uvádzaného na jednotlivých mapových listoch a tiež všeobecného textu uvádzaného k jednotlivých kapitolám v brožúre formátu A5, ktorá je súčasťou veľkoformátového puzdra atlasu.
Prof. Boltižiar je spoluautorom geomorfologickej mapy, znázorňujúcej povrch Tatier, ktorá je publikovaná v atlase pod názvom „Reliéf“. Aj pre tento účel bol riešený v rokoch 2013-2014 na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre medzinárodný projekt agentúry APVV s názvom „Geomorfologický výskum Tatier ako východisko pre poznanie súčasných zmien vysokohorského prostredia“. Neľahkej úlohy vytvoriť originálnu mapu celého územia Tatier sa zhostil spolu s poľskými geomorfológmi.
Prezentovaná mapa v mierke 1:100 000 je originálnou z viacerých hľadísk. Je prvou digitálnou ucelenou geomorfologickou mapou celého územia Tatier (ako slovenskej, tak i poľskej časti) v relevantnej mierke. Legenda mapy bola odvodená a doplnená na základe oficiálne schválenej legendy v Poľsku pre geomorfologické mapovanie v mierke 1:100 000. Mapa je k dispozícii v troch digitálnych vrstvách (body, línie, plochy) vo vektorovom formáte pre ďalšie využitie v prostredí geografických informačných systémov (GIS). Vzhľadom na mierku sú pochopiteľne viaceré formy zgeneralizované (napr. guliaky, nunataky), resp. niektoré formy vekovo nerozlíšené (napr. morény). I z tohto dôvodu sa v budúcnosti uvažuje z hľadiska mapovaných foriem o vypracovaní podrobnejšej digitálnej geomorfologickej mapy Tatier v mierke 1:50 000, resp. 1: 25 000, ktorá by explicitne zahŕňala aj morfodynamické atribúty.
Záverom možno konštatovať, že nový „Atlas Tatier – neživá príroda“ poskytuje veľkú inšpiráciu pre ďalšie výskumy vedeckým pracovníkom a bude určite hodnotným informačným zdrojom pre každého záujemcu o Tatry.
Viac informácií sa dozviete v Našom čase č. 5/2015.
Viac informácií bolo prezentovaných aj v hlavných správach RTVS dňa 6.1.2016: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/84223, od 33. minúty.
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.