PLUS Change - Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a Changing world

Úplný názov projektu:

Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a Changing world/„Participatívna stratégia využívania pôdy: v súlade s biodiverzitou, s klimatickými a sociálnymi cieľmi v meniacom sa svete“
Akronym projektu: PLUS Change

Grantová schéma:
Horizont Europe – Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie; Výzva: HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage
Koordinátor projektu za FPV:
prof. RNDr. Peter Mederly, PhD. – Katedra ekológie a environmentalistiky
Doba realizácie:
01.06.2023 – 31.05.2027
 

Hlavný koordinátor: GLOBAL CHANGE RESEARCH INSTITUTE CAS, ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR VVI, BRNO, CZ
Európska komisia a medzinárodné konzorcium projektu PLUS Change podpísali Grantovú dohodu o riešení a financovaní projektu programu Horizon Europe. Projekt PLUS Change – „Participatívna stratégia využívania pôdy: v súlade s biodiverzitou, s klimatickými a sociálnymi cieľmi v meniacom sa svete“ koordinovaný profesorkou Juliou Leventon z Ústavu výskumu globálnej zmeny AV ČR – CzechGlobe reaguje na potreby dosiahnuť zmeny vo využívaní pôdy tak, aby bolo klimaticky neutrálne, udržateľné a biologicky rozmanité. Tieto zmeny musia zároveň prispievať k zabezpečeniu produkcie potravín a nepotravinových komodít a podporovať socioekonomický rozvoj, ktorý vyžaduje zmeny v správaní a rozhodovaní.
Splnenie takto stanovených cieľov vyžaduje prepojenie odborných znalostí z oblasti spoločenských, humanitných a umeleckých vied s modelmi využitia pôdy a ich integrovanie pomocou systémových metód. Na riešení projektu sa preto podieľa 23 inštitúcií zo 14 krajín Európy. Sú medzi nimi univerzity, výskumné organizácie i zástupcovia 11 regionálnych inštitúcií pre strategické plánovanie a správu pozemkov, ktoré spracovali prípadové štúdie, na základe ktorých je projekt ukotvený a integrovaný. Prípadové štúdie reprezentujú územné jednotky (kraje, regióny alebo chránenú oblasť) s rôznymi dominantnými spôsobmi využitia pôdy – od mestských, prímestských až po vidiecke oblasti.
Pre dotknuté územia budú vypracované historické a geografické analýzy, ktoré určia, ako sa hlavné spoločenské a ekonomické zmeny v posledných 30 rokoch podieľali na najrôznejších zmenách vo využívaní pôdy v Európe a poskytnú celoeurópsky prehľad o dynamike pôdneho systému a jej dôsledkoch pre biodiverzitu, ekosystémové služby a kvalitu života.
Cieľom projektu je pre oblasti prípadových štúdií vytvoriť stratégie pre udržateľné využívanie pôdy do roku 2050 a vyhodnotiť ich dopady na biodiverzitu, klímu, kvalitu života a environmentálne riziká, ktoré by mali zahŕňať priania, ciele a potreby jednotlivých aktérov a súčasne zohľadňovať politické trendy a politiku EÚ.

 

Image
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101006661.

Funded by the European Union


Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.