Environmentalistika

Študijný odbor:    7. Ekologické a environmentálne vedy
Forma štúdia:   denná / externá
Dĺžka štúdia:   4 roky (denná forma) / 5 rokov (externá forma)
Osoba zodpovedná za ŠP:   prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Získaný titul:   Philosophiae doctor (PhD.)
Predpokladaný počet
prijatých študentov:
  2 (denná forma) / 2 (externá forma)
Charakteristika študijného programu

Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, na riadne skončenie tretieho stupňa vysokoškolského štúdia Environmentalistiky v dennej aj v externej forme je potrebné získať spolu 240 kreditov. Kredity jadra z vedeckej časti sú obsiahnuté v ponúkaných oblastiach vedeckej časti študijného programu: publikačná činnosť, ohlasy, aktívna prezentácia výsledkov, projekty a ďalšie činnosti. Po obsahovej stránke predmety študijného programu v oboch formách vychádzajú zo znalostí absolventa prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Ochrana a využívanie krajiny, príp. v príbuzných odboroch. Doktorand získa v rámci absolvovania študijnej časti študijného programu analytické a syntetické poznatky z oblasti environmentálnych manažérskych systémov, environmentálnych systémov (lesné, poľnohospodárske, urbanizované a rekreačné), energetických zdrojov v životnom prostredí, krajinnej ekológie a krajinnoekologického plánovania, ochrany a využívania krajiny, environmentálneho monitoringu, GIS v ekológii a environmentalistike, prírodného prostredia a zdrojov, všeobecnej ekológie a pod. Vedecká časť študijného programu je zameraná na výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru, prezentáciu a publikovanie vlastných výsledkov doktoranda, ohlasy a citácie a projektovú činnosť doktoranda. Zároveň sa prakticky oboznámia s metódami výskumu krajiny, jej biotických a abiotických zložiek s konkrétnymi výstupmi na príkladoch modelových území, pričom využívajú priestorové analýzy krajiny, najmä v prostredí geografických informačných systémov.

Čo učíme v študijnom programe
Témy dizertačných prác
Uplatnenie absolventov
Tézy k prijímacím skúškam na doktorandské štúdium
Odborová komisia: Ochrana a využívanie krajiny
Školitelia doktorandského štúdia
Image

Dôležité odkazy

Podmienky prijatia
Prihlasovanie sa na štúdium
Študijný poriadok doktorandského štúdia
Štatút a rokovací poriadok odborových komisií


Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.