Teória vyučovania matematiky

Študijný odbor:    22. Matematika
Študijný program:   Teória vyučovania matematiky
Forma štúdia:   denná / externá
Dĺžka štúdia:   4 roky (denná forma) / 5 rokov (externá forma)
Osoba zodpovedná za ŠP:   prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.
Získaný titul:   Philosophiae doctor (PhD.)
Predpokladaný počet
prijatých študentov:
  2 (denná forma) / 2 (externá forma)
Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Teória vyučovania matematiky je zaradený do študijného odboru Matematika no kontinuálne nadväzuje na magisterský študijný program Učiteľstvo matematiky v kombinácii. Základným cieľom tohto študijného programu je pripraviť kvalifikovaných vedeckých pracovníkov v tomto odbore so zameraním na štúdium problémov spojených s matematickým vzdelávaním na základnej, strednej i vysokej škole. Absolvent pozná základné psychologické východiská učenia a vyučovania matematiky, vrátane teórii učenia a kognitívneho vývinu. Vie pracovať s vedeckou literatúrou, identifikuje zásadné i aktuálne výsledky výskumu v teórii vyučovania matematiky, pozná metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, ich ontologické a epistemologické charakteristiky, spôsob analýzy a prezentácie záverov výskumu. V súlade so zameraním katedry má obsiahle vedomosti z matematickej štatistiky, ktoré mu umožňujú štatistické metódy tvorivo a korektne využívať pri analýze výsledkov výskumu. Výsledky vlastného realizovaného výskumu je schopný prezentovať vo forme vedeckého článku a prezentovať ho pred odbornou aj laickou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.

Čo učíme v študijnom programe
Témy dizertačných prác
Uplatnenie absolventov
Tézy k prijímacím skúškam
Odborová komisia
Školitelia doktorandského štúdia

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.