Fyzika materiálov

Študijný odbor:    Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Forma štúdia:   denná / externá
Dĺžka štúdia:   4 roky (denná forma) / 5 rokov (externá forma)
Osoba zodpovedná za ŠP:   prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Získaný titul:   Philosophiae doctor (PhD.)
Predpokladaný počet
prijatých študentov:
  2 (denná forma) / 2 (externá forma)
Charakteristika študijného programu

Študent doktorandského štúdia fyziky materiálov spočiatku pod vedením, neskôr samostatne, dokáže riešiť problémy fyzikálneho výskumu materiálov. Postupne získa poznatky a zručnosti v experimentálnych metódach výskumu keramických a iných materiálov. Dokáže využívať fyzikálne a matematické metódy, ako aj informačné technológie pri riešení praktických úloh. Doktorand študuje pod vedením školiteľa a v úzkej skoplupráci s určeným konzultantom. Študent sa aktívne zúčastňuje medzinárodných konferencií a tiež vystupuje 2 krát za semester na seminároch Termofyzikálneho laboratória katedry fyziky. Bežná je spolupráca s priemyslom. Zvládnutie základných i aplikovaných poznatkov prezentuje študent počas tvorby dizertačnej práce, ktorá je súčasťou dizertačných skúšok.
Cez zmluvu o spolupráci s Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity v Prahe majú naši doktorandi možnosť dvojitej doktorantúry. Jedna časť sa realizuje v Termofyzikálnom laboratóriu UKF v Nitre a druhá časť na Katedre fyziky materiálov Karlovej univerzity v Prahe. V Prahe treba absolvovať prijímacie konanie a predpísané predmety. Poslucháč v Prahe má nárok na bývanie v internáte a dostáva tam ďalšie štipendium ako spoluriešiteľ výskumných úloh. Tento spôsob štúdia je mimoriadne plodný, pretože doktorand využíva možnosti dvoch pracovísk a kombinácia výsledkov z oboch pracovísk vedie k nadpriemernej publikačnej činnosti. Štúdium končí anglicky napísanou dizertačnou prácou obhajovanej v Nitre a titulmi PhD z Karlovej univerzity aj z UKF.
Naši doktorandi sa v prvý semester štúdia zúčastňujú letnej školy termických analýz na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Doktorandi tiež majú možnosť zapojiť sa do európskeho projektu DoRa, ktorý umožňuje 3, alebo 6-mesačný pobyt pre doktorandov na Technickej univerzite v Tallinne. študenti využívajú aj iné zahraničné pobyty, prípadne domáce pobyty na spolupracujúcich univerzitách

Čo učíme v študijnom programe
Témy dizertačných prác
Uplatnenie absolventov
Tézy k prijímacím skúškam na doktorandské štúdium
Odborová komisia: Fyzika materiálov
Školitelia doktorandského štúdia

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.