Laboratórium molekulárnej biológie

Vedecké zameranie laboratória

Laboratórium predstavuje špecializované pracovisko pre výskum biologických procesov na úrovni DNA, RNA, proteínov, buniek a tkanív. Hlavné oblasti výskumu laboratória zahŕňajú:
  • genetické analýzy významných znakov (reprodukcia, kvalita mäsa) hospodárskych zvierat s cieľom odhalenia génov, ktoré tieto znaky ovplyvňujú a ich využitia v šľachtení pri zlepšovaní reprodukčných a produkčných parametrov,
  • genetické analýzy ochorení kostného metabolizmu človeka, predovšetkým osteoporózy, s cieľom odhalenia génov, ktoré toto ochorenie ovplyvňujú a ich využitia pri predpovedaní rizika vzniku ochorenia u konkrétnych jedincov,
  • analýzy zmien kostného tkaniva na štrukturálnej a molekulárnej úrovni vplyvom expozície rizikovými faktormi prostredia (ťažké kovy, toxíny), s cieľom odhaliť faktory prostredia, genetické faktory a mechanizmy, ktoré vedú k patologickým stavom a ovplyvňujú kosti človeka a zvierat,
  • analýzy historickej DNA (ancient DNA, aDNA), získanej z archeologického kostného materiálu, s cieľom získať nové informácie o pôvode, geografickom rozšírení a príbuzenských vzťahoch medzi jednotlivcami a populáciami v minulosti.
V laboratóriu sa realizuje na Slovensku unikátny komplexný výskum kostného tkaniva na úrovni molekulárnej, genetickej, mikroskopickej a makroskopickej u rôznych druhov živočíchov vrátane človeka.

Ponuka analýz pre komerčnú i nekomerčnú prax

Okrem výskumnej činnosti je možné niektoré používané metodiky využiť aj pri sériových analýzach, kde sú k dispozícii širokej verejnosti. V laboratóriu sa realizuje molekulárna detekcia baktérie Borrelia sp. (pôvodca boreliózy) priamo v infikovaných prenášačoch - kliešťoch, molekulárna analýza rizikových génov pre vznik osteoporózy u žien, identifikácia živočíšnych druhov a patológií z fragmentovaného skeletového materiálu alebo určenie veku jedinca v čase smrti pomocou histologických metód.

Projekty

Laboratórium je súčasťou výskumného centra „AgroBioTech“, vybudovaného v partnerstve UKF v Nitre s SPU v Nitre a ÚGBR SAV v Nitre, a dvoch Centier excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov, ktoré vytvorili biologické pracoviská FPV v partnerstve s NPPC-VÚŽV Nitra v rámci projektov Štrukturálnych fondov EÚ. Vybudovanie a činnosť laboratória boli, resp. sú podporené dvomi medzinárodnými projektmi, dvanástimi národnými projektmi a štyrmi projektmi Štrukturálnych fondov EÚ.

Najdôležitejšie prístroje

Microarray skener Innoscan; Genetický analyzátor ABI310; Real-time PCR systémy Agilent a Bioer; Genetický analyzátor pre sekvenovanie novej generácie Roche; Bioanalyzátor Agilent; Mikro CT skener Scanco Medical; Real-time bunkový analyzačný systém Roche; PCR termocyklery Techne, Primus; Dokumentačné systémy MiniBIS; Centrifúgy Hettich, Nuve, Labnet; HR Melter Idaho; Hybridizačná komora NimbleGen; Inkubátory N-Biotek, Nuve; Mikrotóm na tvrdé spojivové tkanivá Leica, Polarizačné mikroskopy Leica, Optika; Biohazard box Thermo Scientific; Automatický čítač buniek Invitrogen; Spektrofotometer BioRad; Hlbokomraziaci box Thermo Scientific; Centrifugačný vákuový evaporátor N-Biotek; Vákuová sušiareň s vákuovou pumpou Binder; Elektroforézy horizontálne a vertikálne SciPlas; Homogenizátory Ultra-Turrax a Heidolph; Systémy na prípravu ultračistej vody Millipore; Autoklávy SHP a Nuve.

Vedúci laboratória

prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Katedra botaniky a genetiky
Fakulta prírodných vied UKF
Nábrežie mládeže 91
949 74 Nitra
tel. 037 6408 580
e-mail: romelka@ukf.sk
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.