Biochemické laboratórium

Vedecké zameranie laboratória

Biochemické laboratórium je špecializované laboratórium využívané vo výskume v prevažnej miere v oblastiach bioanorganickej chémie a farmakológie, molekulovej biológie a v potravinárstve. Výskumné úlohy, ktoré boli doteraz riešené v laboratóriu sú:
v oblasti molekulovej biológie zmeny v expresii PR proteínov (Pathogenesis Related Proteins) a zmeny v expresii nízkomolekulových proteínov v rastlinách vystavených stresu vplyvom ťažkých kovov,
v oblasti bioanorganickej chémie a farmakológie príprava nových látok s definovanou aktivitou s potenciálnymi terapeutickými vlastnosťami (komplexné zlúčeniny medi s rôznymi druhmi bioaktívnych organických ligandov – salicyláty, dusíkaté heterocyklické zlúčeniny, flavonoidy), štúdium ich biologickej aktivity na úrovni mikroorganizmov a štúdium mechanizmov ich pôsobenia na úrovni DNA; biochemické experimenty sú východiská pre pochopenie vzťahu medzi biologickou aktivitou a štruktúrou látok, ktorá je riešená so spoluprácujúcimi pracoviskami STU v Bratislave),
v oblasti potravinárstva optimalizácia extrakcie prírodných látok z rastlinného materiálu a stanovenie antioxidačných vlastností zmesí prírodných látok.

Ponuka analýz pre komerčnú i nekomerčnú prax

Okrem výskumnej činnosti na projektoch je možné zariadenia a prístroje biochemického laboratória využiť aj na analýzy pre verejnosť prevažne v oblasti potravinárstva zadefinovanej vo vedeckom zameraní pracoviska.

Najdôležitejšie zariadenia a prístroje

Laboratórium disponuje experimentálnym vybavením na biochemické a molekulárno-biologické analýzy, ktoré zahŕňajú prípravu vzoriek (extrakcia, homogenizácia, sonifikácia, lyofilizácia, odstreďovanie), spektrofotometrické merania (koncentrácia DNA, RNA, proteínov  v mikromnožstvách), elektroforetickú separáciu molekúl vrátane snímania a vyhodnocovania elektroforetických profilov, polymerázovú reťazovú reakciu (PCR, RT-PCR), chladiace zariadenie na uchovávanie vzoriek a prácu v sterilných podmienkach, analytické váhy, predvažovačky KERN, homogenizátor IKA T10,  ultrazvukový homogenizátor  BANDELIN UW 3100, lyofilizátor s vákuovou pumpou, koncentrátor plus 5305,  laboratórna trepačka Duomax, trepačka UNIMAX 1010 s vyhrievaním, termomixér W2193140 Eppendorf, centrifúga Eppendorf 5804 R, centrifúga Mini Spin Eppendorf A6, pH meter Consort C830, elektromagnetické miešadlo Heidolph,  elektromagnetické miešadlo Stuart model CD162, turbidimeter 1100 IR, iontometer inoLab pH/ion 735, zdroj napätia Consort  E832, horizontálna elektroforéza  Consort 12,8x15, vertikálna elektroforéza MiniProtean Tetra Cell, sekvenčná jednotka TV S 1400 Max Fill, Blotovací systém Whatman VB 21-VacuBlot, cirkulačný chladič Lauda WK300, UV-cross-linker, Termocyclér Eppendorf W 1058600, spectrofotometer NanoDrop ND 1000, Elisa Reader Biotek EL808, fotodokumentačný systém Kodak Gel Logic 200 so softvérom, tlačiareň  HP Laser Jet,  Millipore Simplicity UV- príprava mikrobiologicky čistej vody,  laminárny box ESCO LVC-4A1, autokláv CV-EL18 GLS Certo Clav, horúcovzdušný sterilizátor Binder ED23, inkubátor BINDER BD115, pultový hlbokomraziaci box Innova U101, chladnička BEKO SCA 31030, výrobník ľadu.

Vedúca laboratória

prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
Katedra chémie
Fakulta prírodných vied UKF
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
tel. 037 6408 658
e-mail: kjomova@ukf.sk
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.