Letná škola inkluzívnej pedagogiky pre prírodovedcov

V čase od 20. -29. júna sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre zúčastnili letnej školy projektu Erasmus+ IncluSMe (2016-1-DE01-KA203-002910; Intercultural learning in mathematics and science education).

Letná škola projektu, ktorú organizovali partneri projektu z Univerzity v Hradci Králové na pôde Pedagogickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, mala dôležitý cieľ: v prakticky overiť vytvorené materiály a metodické postupy so zameraním na vyučovanie v prostredí vyznačujúcom sa kultúrnymi odlišnosťami žiakov. Letnej školy sa zúčastnilo 26 študentov učiteľstva prírodovedných predmetov z partnerských univerzít projektu zo siedmich krajín Európy: Cyprus, Česká republika, Malta, Nórsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko. Päť študentov FPV UKF v Nitre: Patrícia Čepcová, Lucia Gemmelová, Bc. Paulína Karaffová, Bc. Filip Kucej a Bc. Mária Sendecká absolvovalo počas desiatich dní náročný program prednášok, seminárov a iných aktivít, ktoré im prezentovali vysokoškolskí pedagógovia z univerzít, ktoré sú partneri projektu: Univerzita v Nikózií, Cyprus; Univerzita Hradec Králové, Česká republika; Univerzita v Utrechte, Holandsko; Univerzita na Malte, Malta; Univerzita v Trondheime, Nórsko a Univerzita v Jaéne, Španielsko. Programové bloky letnej školy projektu IncluSMe boli rozdelené do šiestich modulov. Jednotlivé moduly boli zamerané na témy: inkluzívne vyučovanie mimo školy; jazyk vo vede a v prírodovedných predmetoch z pohľadu kultúrnych odlišností; aktuálne ekologické problémy a ich potenciál vo vyučovaní v kultúrne diverzifikovanom prostredí; etika vo vedeckom a pedagogickom výskume; princípy a zásady hodnotenia z pohľadu inklúzie žiakov z odlišným kultúrnym zázemím. Organizačne letnú školu a pobyt študentov v Prahe zabezpečovali Mgr. Imrich Jakab, PhD. z Katedry ekológie a environmentalistiky a doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. z Katedry matematiky, zodpovedná riešiteľka projektu IncluSMe.

Ako medzinárodná letná škola prebiehala? Opisuje študentka Mária Sendecká:

Spolu so študentmi z iných krajín sme vytvorili jednu medzinárodnú triedu, o počte 26 usilovných študentov. Lektori nám, v rámci pripravených modulov, predstavovali rôzne vyučovacie metódy a aktivity, a tak sme si mohli zažiť na vlastnej koži s akými problémami a situáciami sa môžeme v budúcnosti stretnúť ako učitelia. Najčastejšie to bola práca v skupinách, ktorá nám pomohla lepšie si uvedomiť a pochopiť myslenie iných kultúr. Spoločným jazykom letnej školy pre všetkých študentov a vyučujúcich bola angličtina. Pri riešení úloh vedeckého charakteru (biológia, fyzika, chémia) nastali veľakrát úsmevné situácie, najmä vtedy, keď nám nestačila naša slovná zásoba v angličtine a chýbajúci termín sme si nahradili iným, jednoduchším slovíčkom v anglickom jazyku. Veľmi dobrou pomôckou pri vyučovaní v medzinárodnom, cudzojazyčnom i interkultúrnom prostredí, je takisto aj ceruzka a papier. Kde slová nestačili, pomohli nám jednoduché kresby a obrázky. Pre mnohých účastníkov letnej školy to bola taktiež prvá návšteva Prahy, preto sa jedno popoludnie venovalo poznávaniu pražských dominánt a zaujímavostí. Sprevádzal nás študent Univerzity Karlovej a ukázal nám napríklad slávnu kaviareň Slávia, Karlov most, či Pražský hrad. Súčasťou programu boli i návštevy dvoch škôl, kde sme mali možnosť získať poznatky o bilingválnom vyučovaní či o virtuálnej realite, ktorú tvoria žiaci strednej priemyselnej školy na Smíchove ako svoje ročníkové projekty a úrovňou svojich vedomostí a svojej tvorby predčia, napríklad, i vysokoškolákov z ČVUT. Vo voľnom čase sme mali dobrú príležitosť pre lepšie spoznanie rôznych krajín z pohľadu domácich obyvateľov – našich spolužiakov na letnej škole a na naučenie sa aj pár základných cudzojazyčných fráz, napríklad, v španielskom jazyku. Vďaka tejto skúsenosti sme nadobudli poznanie, že aj napriek zdanlivo veľkým rozdielom medzi rôznymi kultúrami, sa vždy dá nájsť niečo spoločné a odlišnosti môžeme vnímať ako zaujímavé, ale najmä obohacujúce. Pre naše budúce povolanie bolo na letnej škole azda najdôležitejšie poznanie, že aj keď budú naši budúci žiaci z rôznych krajín, či z odlišného kultúrneho prostredia, každého môžeme zaujať a nadchnúť, ak my sami, ako učitelia, sme zapálení pre svoj predmet a vyučovanie a informácie dokážeme odovzdávať čo možno najzaujímavejším spôsobom.

Projekt IncluSMe pokračuje aktívnym predstavovaním vybraných modulov na medzinárodnej konferencii, ktorá sa bude konať na pôde FPV UKF v Nitre dňa 28. augusta 2018. Cieľovou skupinou konferencie sú učitelia prírodovedných predmetov a matematiky z praxe. Nasledujúcou aktivitou projektu IncluSMe v akademickom roku 2018/2019 bude letná škola pre študentov učiteľstva matematiky. Medzinárodnú skupinu študentov privíta Univerzita vo Vilniuse, v Litve. Rozpočet projektu garantuje pobyt troch študentov učiteľstva matematiky a jedného vyučujúceho didaktiky matematiky.

Formálne vyučovanie a neformálne stretnutia počas vzdelávacích a akademických aktivít projektu InsluSMe ponúkajú študentom i pedagógom nezameniteľnú skúsenosť o vyučovaní, práci s mladými ľuďmi, ale najmä o otvorenej, ústretovej a pozitívnej komunikácií v kultúrne rôznorodom akademickom prostredí a tým potvrdzujú zmysluplnosť realizácie medzinárodných kultúrno-edukačných projektov.

doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., Bc. Mária Sendecká

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.