Výskumné tímy fakulty

Výskumné tímy s medzinárodne akceptovanou výskumnou činnosťou

Základnými jednotkami súčasného výskumu v prírodných vedách sú výskumné tímy. FPVaI preto venuje veľkú pozornosť identifikácii a podpore kolektívov, ktoré dosahujú medzinárodne akceptované výsledky v publikačnej a projektovej činnosti. Na FPVaI pôsobia nasledovné výskumné tímy, ktoré realizujú medzinárodne akceptovaný výskum, spĺňajú stanovené kritériá fakulty a ich činnosť je nosná pre výskumné smerovanie fakulty.

Molekulárne aspekty oogenézy a včasnej embryogenézy

Zloženie tímu

Hlavný garant:
Prof.h.c., Dr.h.c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.
Katedra zoológie a antropológie FPVaI
laurincik@gmail.com

Členovia:
prof. RNDr. František Strejček, PhD.
doc. RNDr. Martin Morovič, PhD.
RNDr. Michal Benc, PhD.
RNDr. Alexandra Bartková, PhD.

Anotácia výskumu:

Podstatou tímu je výskum molekulárnych aspektov dozrievania oocytov a vývoja včasných embryí zvierat. Poznatky o týchto procesoch, ako aj možnosti ich modifikácie sú nevyhnutné pre zlepšovanie indikátorov v oblasti živočíšnej produkcie a biomedicíny. Spoločný interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum tímu výrazne zlepšuje základné poznatky pre ich aplikáciu v praxi. Počas predchádzajúcich dvoch dekád náš tím jednoznačne preukázal silný výskumný profil v oblastiach biotechnológií živočíchov, molekulárnej a bunkovej biológie, podporovaný mnohými bunkovými a molekulárnymi technikami na úrovni somatických buniek, gamét a embryí za účelom vymedzenia technologických zásahov do ich podstaty na úrovni základnej biológie.

Využívané technológie:

Kultivácia oocytov a embryi, partenogenetická aktivácia oocytov, IVF, mikromanipulácie, nukleolotransfer, imunocytochémia, transmisná elektrónová mikroskopia, počítačová analýza obrazu, laserová skenovacia technológia, qPCR, NGS, hmotnostná spektrometria atď.

Prepojenie na laboratórium:

Laboratórium embryotechnológií

Štrukturálny a molekulárno-genetický výskum kosti
Ľudský biomonitoring endokrinných disruptorov (ftaláty)
Integrovaný výskum fyziologických a molekulárno-biochemických aspektov rastlinného stresu
Environmentálne súvislosti využívania a zmien krajiny
Geografická analýza, mapovanie a hodnotenie fyzickogeografického subsystému krajiny
Termofyzikálne laboratórium
Objavovanie znalostí a analýza dát
Počítačová lingvistika
Modelovanie, simulácia a vývoj systémov pre Internet vecí (IoT)
Kvantitatívne metódy vo výskume v teórii vyučovania matematiky

Špičkový vedecký tím

Na FPV pôsobí špičkový vedecký tím AnimBioMed (Regulačné mechanizmy v agrobiológii živočíchov a biomedicíne), schválený Akreditačnou komisiou SR, ktorý skúma regulačné mechanizmy živočíchov s aplikáciami v agrobiológii a biomedicíne. Zloženie tímu: prof.h.c. Dr.h.c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.

Štrukturálny a molekulárno-genetický výskum kosti
Objavovanie znalostí a analýza dát
Integrovaný výskum fyziologických a molekulárno-biochemických aspektov rastlinného stresu

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.