Popularizácia matematiky v rámci Týždňa vedy a techniky

Dni od 5. do 11. novembra 2018 opäť patrili na Slovensku vede a technike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu

a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizovali spoločne Týždeň vedy a techniky. Cieľom tohto špeciálneho týždňa, ktorý sa uskutočnil už po päťnástykrát, bolo popularizovanie, prezentovanie a podporovanie vedy a techniky u žiakov, študentov i širokej verejnosti.

Katedra matematiky FPV UKF v Nitre sa taktiež zapojila rôznymi zaujímavými podujatiami do Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Katedra realizovala 30 workshopov pre žiakov základných a stredných škôl, študentov Univerzity Konštantína Filozofa a nezabudla ani na učiteľov matematiky z praxe. Workshopy sa uskutočnili v mestách Nitra, Šurany, Hlohovec, Prievidza, Levice a taktiež aj v obci Omšenie pri Trenčianskych Tepliciach. Zamestnanci a interní doktorandi katedry matematiky prezentovali a priblížili vedu 765 študentom a 14 učiteľom z praxe.

V utorok 6. novembra 2018 interní doktorandi Mgr. Veronika Bočková, PaedDr. Renáta Vágová, PaedDr. Lucia Vargová, Mgr. Petronela Šovčíková a PaedDr. Timotej Šumný po druhýkrát naplnili knižnicu Michala Matunáka v Šuranoch matematikou. Pre 225 žiakov z desiatich tried 5. - 8. ročníka ZŠ zorganizovali podujatie „Matematika v knižnici“. Žiaci spoznali krásu matematiky, s ktorou sa každodenne stretávajú, zapojili sa do rôznych súťaží a hier, riešili hlavolamy a taktiež spoznali matematické pojmy v „inom“, netradičnom pohľade.

Matematické prechádzky organizované doc. PaedDr. Soňou Čeretkovou, PhD., PaedDr. Jankou Medovou, PhD. v spolupráci s vysokoškolskými učiteľmi Iwanom Gurjanowom a Moritzom Baumann-Wehnerom z Univerzity J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku sa stretli s veľkým záujmom  študentov FPV,  PF UKF a učiteľov z praxe. Workshopy a prednášky sa uskutočnili počas dvoch dní, ktorých sa zúčastnilo 88 nadšencov matematiky. Workshopy boli zamerané na osvojenie si možností tvorby matematických úloh v teréne a využitie aplikácie, ktorá umožňuje úlohy vytvárať, mapuje pohyb žiakov v teréne a súčasne vyhodnocuje úspešnosť úloh.

Matematické prechádzky si mohlo pod vedením doc. PaedDr. Sone Čeretkovej, PhD., Mgr. Kristíny Bulkovej, PaedDr. Lucie Vargovej a Mgr. Petronely Šovčíkovej vyskúšať 154 žiakov a 12 učiteľov zo základných škôl a gymnázií. Žiaci riešili matematické úlohy s reálnym kontextom v aplikácii MathCityMap prostredníctvom tabletov. Pri matematických prechádzkach mestami si žiaci uvedomili dôležitosť matematických poznatkov v reálnom živote a v reálnom prostredí.

Ďalšie workshopy boli realizované pre 220 žiakov na Gymnáziu Golianova v Nitra v dňoch 5. a 7. novembra 2018. RNDr. Dušan Vallo, Phd. a PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. zaujali študentov tretieho ročníka troma seminármi „GeoGebra trochu inak?“, v ktorých využili softvér GeoGebra na riešenie úloh zameraných na postupnosti. Mgr. Veronika Bočková v rámci troch workshopov pre prvý ročník modelovala so žiakmi netradičným spôsobom geometrické miesta bodov a v GeoGebre vytvárala so žiakmi geometrické ornamenty. PaedDr. Marek Varga, PhD. zrealizoval dva semináre so žiakmi druhého ročníka, v ktorých zoznámil študentov s grafmi niektorých významných funkcií. Okrem nových poznatkov o funkciách sa žiaci oboznámili s prácou v programe Winplot.

V rámci Týždňa globálneho vzdelávania na gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci sa uskutočnili štyri workshopy pre 80 žiakov – „Hráme sa s funkciami“ organizované PaedDr. Renátou Vágovou a PaedDr. Luciou Vargovou a „Nestratíš sa na hranách kocky?“, prezentovaný Mgr. Veronikou Bočkovou. Študenti sexty a prvého ročníka mali v GeoGebre znázornený graf popisujúci napúšťanie a vypúšťanie vane, z ktorého mali odpovedať na otázky v pracovnom liste. Študenti sekundy a kvarty pomocou stavebnice Polydron vytvorili všetky siete kocky a navrhli si vlastnú hraciu kocku.

Stretnutia so žiakmi a študentmi nás utvrdili v tom, že matematika napriek svojej náročnosti patrí medzi obľúbené predmety a je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Týždeň vedy a techniky dáva priestor zamestnancom, doktorandom katedry matematiky prezentovať matematiku netradičným, zaujímavým aj hravým spôsobom a tým dáva možnosť vzbudiť u študentov záujem o štúdium prírodovedných predmetov na našej univerzite.

Autor článku: Mgr. Veronika Bočková, 1.ročník doktorandského štúdia na KM

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.