Katedra informatiky koordinátorom ďalšieho Erasmus+ projektu z oblasti umelej inteligencie

V dňoch 18.-20. mája 2022 sa na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF v Nitre uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov medzinárodného projektu FITPED-AI (Future IT Professionals Education in Artificial Intelligence - Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie), na ktorom participujú univerzity a firmy zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Holandska a Litvy. Projekt získal podporu 310 565 EUR z programu Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 2 Kooperačné partnerstvá, ktorá poskytuje organizáciám možnosti spolupráce s kolegami z Európy.

„Umelá inteligencia bude v nasledujúcich rokoch predstavovať jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktorá vytvára množstvo pracovných príležitostí s vysokou pridanou hodnotou. Cieľom projektu je navrhnúť a implementovať vzdelávací model zameraný na rozvoj zručností IT odborníkov v oblasti umelej inteligencie a overiť jeho efektívnosť. Od implementácie modelu očakávame demystifikáciu umelej inteligencie a zvýšenie záujmu (nielen) informatikov o kariéru v nej,“ – zdôvodňuje zmysel projektu hlavný koordinátor Ján Skalka z UKF.

Je nevyhnutné, aby spoločnosť v každej krajine dokázala reagovať na zmeny, ktoré so sebou rozvoj umelej inteligencie prináša, pričom na tento trend musia v prvom rade reagovať vzdelávacie inštitúcie, ktoré pripravujú budúcich lídrov a zamestnancov v tejto oblasti. Univerzity sa musia vysporiadať s dôsledkom mystifikácie umelej inteligencie v médiách i s náročnosťou problematiky, ktoré spôsobujú, že len malá časť študentov si vie predstaviť kariéru pri zavádzaní umelej inteligencie do zdravotníctva, tvorbe modelov schopných predpovedať vývoj v oblasti klímy alebo navrhovaní dizajnu chemických zlúčenín. Každá z partnerských univerzít má vo svojich študijných programoch predmety zamerané na umelú inteligenciu, pričom obsah a štruktúra odrážajú vývoj danej univerzity, históriu príslušných študijných programov a celkové zameranie univerzity.

„Na zvýšenie počtu záujemcov o kariéru v oblasti umelej inteligencie je potrebné prehodnotiť formu a obsah vzdelávania, pričom realizácia projektu poskytuje príležitosť získať na medzinárodnej úrovni skúsenosti, spätnú väzbu a informácie o tom, čo u študentov zaberá a čo nie, pretože pochopiť princípy umelej inteligencie si vyžaduje matematické, technické, kreatívne a možno trocha i futuristické myslenie,“ – vysvetľuje Martin Drlík, prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj.

Počas troch rokov budú partneri rozvíjať unikátny vzdelávací systém, ktorý navrhli a vyvinuli v predchádzajúcich troch rokoch v projekte FITPED. Séria kurzov umelej inteligencie bude poskytovať univerzitným študentom i verejnosti študijný obsah postavený na aktívnom riešení úloh, vypracúvaní projektov, vzájomnej spolupráci a zdokonaľovaní kritického, logického a analytického myslenia. Príprava kvalitných študentov súčasne podporí i budovanie novej generácie schopnej realizovať výskum v oblasti umelej inteligencie a vytvorí tak predpoklady pre vytváranie medzinárodných tímov schopných riešiť problémy budúcnosti.

Image
Image
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.