Nitrianske štatistické dni 2017

V dňoch 16. a 17. marca 2017 sa na Katedre matematiky (KM) Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FPV UKF) konalo pod záštitou dekana FPV UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. už deviate stretnutie slovenských matematikov a štatistikov na konferencii Nitrianske štatistické dni. Konferenciu organizovali Slovenská štatistická a demografická

spoločnosť spolu s Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre a Pracoviskom Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v Nitre.

Po slávnostnom otvorení pokračovala konferencia prednáškami pozvaných hostí. Prvým pozvaným prednášajúcim bol významný slovenský matematik
Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Vo svojej prednáške s názvom Náhodné veličiny a reálne čísla sa zaoberal okrem iného tiež problematikou výučby matematiky a matematickej štatistiky.

Ako ďalší pozvaný prednášajúci vystúpil Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem so svojou prednáškou Kvantitativní analýza dat ve studentských závěrečných pracích pohledem statistika. V prednáške poukázal na najčastejšie chyby pri štatistickom vyhodnotení výskumu, ktorých sa dopúšťajú študenti učiteľstva rôznych akademických predmetov zo šiestich českých univerzít vo svojich diplomových a bakalárskych prácach. Prednášky rozprúdili bohatú diskusiu, ktorá pokračovala aj v priebehu obedňajšej prestávky.

Popoludní vystúpila so svojou prednáškou Kvalitné a objektívne údaje = základ správneho rozhodovania Ing. Renáta Dušová, riaditeľka Pracoviska ŠÚ SR v Nitre. Vo svojej prednáške prezentovala o.i. aj produkty a databázy, ktoré spravuje Štatistický úrad SR. Na prednáškach sa zúčastnili nielen doktorandi a študenti Katedry matematiky, ale aj doktorandi a študenti iných katedier FPV UKF v Nitre. Na prednášku Ing. Dušovej nadviazal piatkový workshop, ktorý sa konal v priestoroch ŠÚ SR v Nitre pod vedením Ing. Evy Rakovskej.

Organizátori konferencie by sa chceli touto cestou poďakovať vedeniu Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za podporu a pomoc pri organizovaní konferencie, všetkým účastníkom konferencie za aktívnu účasť a tiež aj všetkým pracovníkom a doktorandom KM, ktorí sa na príprave a úspešnom priebehu konferencie podieľali.

Autorky textu: PaedDr. Janka Medová, PhD., prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.