Laboratórium molekulárnej biológie

Vedecké zameranie laboratória

Laboratórium predstavuje špecializované pracovisko pre výskum biologických procesov na úrovni DNA, RNA, proteínov, buniek a tkanív. Súčasný výskum je zameraný predovšetkým do oblasti biológie kosti.

Výskumné aktivity laboratória zahŕňajú:

a) štúdium vplyvu liečiv, zložiek výživy a rizikových látok na kostné tkanivo a kultivované kostné bunky a využitie výsledkov v praxi pri vývoji nových liečiv pre prevenciu a liečbu osteoporózy a diabetu,

b) štúdium génov ovplyvňujúcich štruktúru a funkciu kosti a využitie výsledkov v praxi pri predpovedaní rizika vzniku osteoporózy a účinnosti jej liečby,

c) mikroštrukturálny výskum recentných a historických ľudských a zvieracích kostí a využitie výsledkov v archeozoológii a forenzných vedách na identifikáciu biologického druhu, patológií a určenie veku jedinca v čase smrti.

V laboratóriu pracuje výskumný tím, realizujúci štrukturálny a molekulárno-genetický výskum kosti.

Webové sídlo laboratória: https://www.kbg.fpvai.ukf.sk/LMB/index.html

Prepojenie výskumu s praxou

Pomocou našich technológií v laboratóriu testujeme nové liečivá pre liečbu osteoporózy a diabetu. V rámci farmakogenetického výskumu, gény, ktoré ovplyvňujú účinnosť liečby osteoporózy, aplikujeme v odporúčaní pri výbere vhodného typu liečby u konkrétnych pacientov. V oblasti histológie kosti, na základe známych postupov aj našich originálnych metód identifikujeme biologický druh, stanovujeme vek jedinca v čase smrti a prítomnosť patológií na súčasných aj historických kostiach. Okrem výskumnej činnosti je možné niektoré používané metodiky využiť aj pri sériových analýzach, kde sú k dispozícii širokej verejnosti. 

Projekty

Laboratórium je súčasťou výskumného centra „AgroBioTech“, vybudovaného v partnerstve UKF v Nitre s SPU v Nitre a ÚGBR SAV v Nitre, a dvoch Centier excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov, ktoré vytvorili biologické pracoviská FPV v partnerstve s NPPC-VÚŽV Nitra v rámci projektov Štrukturálnych fondov EÚ. Vybudovanie a činnosť laboratória boli, resp. sú podporené dvomi medzinárodnými projektmi, dvanástimi národnými projektmi a štyrmi projektmi Štrukturálnych fondov EÚ.

Využívané technológie a najdôležitejšie prístroje

V laboratóriu sa využíva mikro-počítačová tomografia (Scanco Medical), svetelná polarizačná mikroskopia (Leica), príprava preparátov z tvrdých tkanív, sekvenovanie DNA a sekvenovanie novej generácie (Illumina), PCR a real-time PCR (Agilent), high resolution melting (Idaho), microarrays (Innoscan), in vitro kultivácia osteoblastov.
 
Najdôležitejšie prístroje zahŕňajú: Microarray skener Innoscan; Genetický analyzátor ABI310; Real-time PCR systémy Agilent a Bioer; Genetický analyzátor pre sekvenovanie novej generácie MiSeq (Illumina); Bioanalyzátor Agilent; Mikro CT skener Scanco Medical; Real-time bunkový analyzačný systém RTCA; PCR termocyklery Techne, Primus; Dokumentačné systémy MiniBIS; Centrifúgy Hettich, Nuve, Labnet; HR Melter Idaho; Hybridizačná komora NimbleGen; Inkubátory N-Biotek, Nuve; Mikrotóm na tvrdé spojivové tkanivá Leica, Polarizačné mikroskopy Leica, Optika; Biohazard box Thermo Scientific; Automatický čítač buniek Invitrogen; Spektrofotometer BioRad; Hlbokomraziaci box Thermo Scientific; Centrifugačný vákuový evaporátor N-Biotek; Vákuová sušiareň s vákuovou pumpou Binder; Elektroforézy horizontálne a vertikálne SciPlas; Homogenizátory Ultra-Turrax a Heidolph; Systémy na prípravu ultračistej vody Millipore; Autoklávy SHP a Nuve.

Vedúci laboratória

prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Katedra botaniky a genetiky
Fakulta prírodných vied a informatiky UKF
Trieda A. Hlinku 1, blok E
949 01 Nitra
tel. 037 6408 737
e-mail: romelka@ukf.sk

https://www.kbg.fpvai.ukf.sk/LMB/index.html

 
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.