Fyziologicko-analytické laboratórium

Vedecké zameranie laboratória

Analýza environmentálnych endokrinných disruptorov v biologických matriciach, skríning fyziologických a somatometrických parametrov, so zohľadnením veku, pohlavia a ďalších aspektov. Laboratórium umožňuje analyzovať funkcie vybraných epigenetických faktorov (enzýmy, transkripčné faktory atď.) na embryogenézu cicavcov na proteomickej úrovni a základné reprodukčné a morfologické parametre živočíchov; taktiež kvalitatívnu a kvantitatívnu LC-MS a LC-MS/MS analýzu proteínových markerov počas embryogenézy vybraných druhov cicavcov v záťažových environmentálnych podmienkach.

Ponuka analýz pre komerčnú i nekomerčnú prax

Okrem výskumnej činnosti na projektoch je možné prístroje fyziologicko-analytického laboratória využiť aj pre odbornú verejnosť.

Prístroje

 • Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf (HPLC-1120 Infinity, Agilent) s hmotnostným spektrometrom -trojitý quadrupól (MS/MS) (6410B, Agilent)-plne automatizovaná zostava kvapalinového chromatografu pozostávajúca z in-line degaseru, binárnej pumpy (600bar), automatického dávkovača a DAD (skenovanie pri vlnových dĺžkach 190-640 nm). Systém má možnosť kontroly teploty vzoriek ako aj mobilnej fázy. Hmotnostný spektrometer je vybavený ESI ako aj APCI ionizačným zdrojom a trojitým kvadrupólovým detektorom, vhodným pre kvantitatívne stanovenie známych látok s využitím najmä v toxikologických, environmentálnych analýzach a vo farmaceutickom priemysle. Rozsah meraných hmôt (m/z) je 5-2250 amu, rýchlosť skenovania 12 500 amu/s s presnosťou m/z na 0,1 amu.
 • Nano HPLC s ChipCube a hmotnostný spektrofotometer Q-TOF (Agilent 6500 Series)- vysokorozlišovací hmotnostný spektrometer s presným určením hmoty typu QTOF pre prácu s čipovou nano-HPLC s rozlíšením min. 40 000, citlivosťoou takou, aby bolo možné identifikovať min. 2 peptidy z 200 attomolov BSA peptidového digestu, softvér na štúdium metabolomiky s databázou MS/MS spektier min 2000 metabolitov a profilovacieho softvéru na hľadanie štatisticky významných odlišností veľkých skupín vzoriek vrátane principal componenet analysis metódy.
 • SPE automat GX-274 ASPEC- plne automatizovaný systém s pojazdnými ramenami, ktorý je kompletným riešením pre SPE: proces predúpravy vzorky. SPE automat  4x rýchlejšie vykonáva extrakciu tuhou fázou (solid phase extraction). Obsahuje štyri duálne injekčné pumpy vybavené nezávislými snímačmi tlaku pre každú pumpu monitorujúcimi tlak pri každom nástreku. Umožňuje použitie  1, 3 a 6 ml SPE kolóniek  Eluovaný produkt môže byť frakcionovaný do rôznych zberných skúmaviek. SPE proces môže byť vykonaný buď v dávkovacom alebo sekvenčnom režime s cieľom optimalizovať priepustnosť a účinnosť.
 • SPE-Manifold s visidry attachment- zariadenie pre manuálnu extrakciu tuhou fázou (SPE-Solid phase extraction) umožňujúce predúpravu vzoriek pred vlastnou chromatografickou analýzou. Obsahuje 12 pozícií pre SPE kolónky s objemom 1-3 ml a s príslušenstvom (visidry attachment) na zakoncentrovanie vzoriek.
 • Vibračná platňa Heidolph VIBRAMAX 110- frekvencia trepania (150- 2500 ot/min. Typ trepačky je určený pre trepanie skúmaviek, fliaš a Erlenmeyerových baniek. Vybavený plynulým nastavením frekvencie vibračného kruhového pohybu s integrovaným časovačom 0...120 min alebo trvalým chodom.
 • Horúcovzdušný sterilizátor Binder BD- zariadenie s presným rozpätím teplôt (+5 °C až +110°C) umožňujúce sušenie a zahrievanie materiálu. Vybavené elektronickým PID-kontrolným systémom s digitálnym displejom.
 • Vyhrievacia platňa Labotech DHP 30-vyhrievacia platňa s digitálnym displejom umožňujúca postupné vyhrievanie  max. do 400 °C, vybavená externým teplotným senzorom.
 • Trepačka- vortex Reax control Heidolph- univerzálna trepačka typu „vortex“ určená pre trepanie jednotlivých skúmaviek alebo mikroskúmaviek typu „Eppendorf“. Výborné výsledky miešania sú zabezpečené kruhovitým a vibračným pohybom s plynule nastaviteľnou frekvenciou a elektronickou reguláciou otáčok. Prepínač umožňuje nepretržitý chod alebo automatické spúšťanie pri opretí skúmavky o mostík. Rozsah otáčok 0-2500 /min.
 • pH-meter Phenomenal 1000L VWR collection-laboratórny pH meter súčasne zobrazenie hodnoty pH, mV a teploty (okrem zobrazenia možno dátum, čas, atď ukázať) trojpolohový s LED podsvietením. Automatická a manuálna kalibrácia (1 až 3 body) . Automatické rozpoznanie pufrov DIN a NIST pufrov (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54). Tri ďalšie technické pufre (4,00 / 7,00 / 10,00), v pamäti . Pokročilý auto-test a diagnostika. Rozlíšenie voliteľné 0,1/0,01/0,001pH, rozsah -2,000 až +19,999 pH a presnosť ±0,005 pH ±1 digit.
 • SPE-Manifold s visidry attachment- zariadenie pre manuálnu extrakciu tuhou fázou (SPE-Solid phase extraction) umožňujúce predúpravu vzoriek pred vlastnou chromatografickou analýzou. Obsahuje 12 pozícií pre SPE kolónky s objemom 1-3 ml a s príslušenstvom (visidry attachment) na zakoncentrovanie vzoriek.
 • Digitálne váhy KERN 510- laboratórne váhy s LCD displejom umožňujúce váženie s presnosťou 0,001g a overovacou hmotnosťou 0,01g (rozsah min 0,02g max 300g).

Vedúca laboratória

doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD.
Katedra zoológie a antropológie
Fakulta prírodných vied a informatiky UKF
Nábrežie mládeže 91
949 01 Nitra
tel. 037 6408 716
e-mail: ipetrovicova@ukf.sk
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.